Low Blood in High IsthmusLågt Blod i Höganäs är ett försök att få till ett småstadslajv med Vampire: The Masquerade i Höganäs.

I skrivande stund har det inte börjat på allvar, men tanken är att det ska bli ett lajv baserat på 5:e utgåvan av VTM, lite som 𝚐𝚘:𝔫𝔦𝔤𝔥𝔱 i Göteborg, men med mindre Besläktad politik, på grund av var det utspelar sig.

Vi började arbeta på det som ett sätt att distrahera oss från rådande omständigheter, och som en form av verklighetsflykt, på grund av svårigheter att ta oss till andra platser.

Så småningom hoppas vi kunna bli som mest fyra eller fem — små städer kan oftast inte föda så många Besläktade, trots allt.

Disclaimer:

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of Paradox Interactive AB, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit worldofdarkness.com.

Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB — a Paradox Interactive AB company — including but not limited to photos, characters and story elements is owned by
Mona Juntunen, or 𝚐𝚘:𝔫𝔦𝔤𝔥𝔱 and its creators, respectively.

This site was inspired by 𝚐𝚘:𝔫𝔦𝔤𝔥𝔱, a Vampire: The Masquerade 5th Edition LARP, based in Gothenburg, Sweden.


Dark Pack

Viewable With Any Browser Ändra Språk